Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

deepintheheart
deepintheheart
0161 5edc 500
Berneński pies pasterskiii!
deepintheheart
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
6490 32a7
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viadunkellicht dunkellicht
deepintheheart
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viadunkellicht dunkellicht
deepintheheart
- poznaliśmy się w złym momencie - nie. po prostu nie znaleźliśmy drogi do siebie.
— A
Reposted fromxvcth xvcth viadunkellicht dunkellicht
deepintheheart
Za rok też już mnie nie poznasz - wybacz.
— Miuosh "Bawełna"
Reposted fromlovvie lovvie viadunkellicht dunkellicht
deepintheheart
6414 8b05 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaWaszmaster Waszmaster
deepintheheart
Ze swoimi smutkami w garści już się nie mieszczę. Mam w sobie tyle tęsknot, że garść jest za mała.
— Piotr Adamczyk – Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamerkaba merkaba
deepintheheart
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromlovvie lovvie vianutt nutt
deepintheheart
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viajanka89 janka89
deepintheheart
2203 75ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
deepintheheart
0292 839c
Reposted fromnexxt nexxt viaSkydelan Skydelan
deepintheheart
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromlovvie lovvie
deepintheheart
8784 7194
Reposted fromcalifornia-love california-love viakatalama katalama
deepintheheart
8366 3981
Reposted fromMieCiaN MieCiaN viaoll oll
deepintheheart
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viadunkellicht dunkellicht
deepintheheart
Wiesz co jest najgorsze? Za każdym razem gdy ktoś pyta o jej ideał, wydaje mi się, że ona mówi o Nim...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadunkellicht dunkellicht
deepintheheart
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viaDaisy88 Daisy88
deepintheheart
Wszyscy nosimy blizny z przeszłości, kimkolwiek jesteśmy. Nieusuwalne tatuaże wryte w skórę.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl