Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

deepintheheart
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
deepintheheart
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoolun poolun
deepintheheart
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
deepintheheart
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
deepintheheart
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
deepintheheart
I am ready for you to be here.
— Tom Rosenthal.
Reposted fromhesiamela hesiamela viapoolun poolun
deepintheheart
i do zaoferowania mam tylko chłód, ale on mówi do mnie słońce.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
deepintheheart
6490 8158 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapoolun poolun
deepintheheart
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
deepintheheart
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viainspirations inspirations
deepintheheart
Nigdy nie daj sobie wmówić, że nie warto. 
— lieve.soup.
Reposted fromlieve lieve viainspirations inspirations
deepintheheart
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viainspirations inspirations
deepintheheart
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
deepintheheart

June 10 2019

deepintheheart
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin

June 07 2019

deepintheheart
2543 aa79 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiks wiks
deepintheheart
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaleander aleander

June 03 2019

deepintheheart
7658 9609
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
9224 57fe
deepintheheart
4563 d405 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl